مقاله افزایش دقت برآورد منطقه ای عملکرد برنج با ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده های ماهواره ای شاخص سطح برگ در مدل گیاهی VSM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات غلات از صفحه ۲۰۹ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: افزایش دقت برآورد منطقه ای عملکرد برنج با ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده های ماهواره ای شاخص سطح برگ در مدل گیاهی VSM
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریز مقیاس کردن
مقاله سنجش از راه دور
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله مدل VSM
مقاله واسنجی مدل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مختاری شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: پیرمرادیان نادر
جناب آقای / سرکار خانم: وظیفه دوست مجید
جناب آقای / سرکار خانم: دواتگر ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل VSM یک مدل گیاهی ساده است که با وجود نیاز به اطلاعات ورودی اندک از دقت قابل قبولی در برآورد عملکرد مزرعه ای برنج برخوردار است، اما به دلیل عدم قطعیت در داده های ورودی، کاربرد مدل در مطالعات منطقه ای با محدودیت روبرو است. این محدودیت با تلفیق مدل با داده های ماهواره ای قابل رفع شدن است. در این پژوهش، پس از تلفیق مدل VSM با داده های ماهواره ای تابش طول موج کوتاه و شاخص سطح برگ، تاثیر ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده های ماهواره ای شاخص سطح برگ بر برآورد منطقه ای عملکرد برنج مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر شاخص سطح برگ پس از استخراج از تصاویر سنجنده مادیس با قدرت تفکیک مکانی ۲۵۰ متر با استفاده از تکنیک های ریزمقیاس و کاربرد تصاویر سنجنده لندست TM5 تا قدرت تفکیک مکانی ۳۰ متر ارتقا یافت و سپس تاثیر آن بر دقت واسنجی ها در برآوردهای منطقه ای عملکرد برنج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مقایسه شاخص سطح برگ مشاهده ای و برآورد شده، بیانگر افزایش دو برابری دقت برآورد شاخص سطح برگ پس از ارتقای قدرت تفکیک مکانی داده های ماهواره ای شاخص سطح برگ (از ضریب تبیین ۰٫۴۴ به ۰٫۸۷) بود. نتایج تلفیق مدل با داده های ماهواره ای نیز نشان داد که دقت مدل در برآورد عملکرد منطقه ای برنج با کاربرد داده های ریز مقیاس شده شاخص سطح برگ (قدرت تفکیک مکانی ۳۰ متر) به طور چشمگیری افزایش یافت (ضریب تبیین از ۶۰٫۶۴ به ۰٫۹۱ افزایش یافت)