مقاله افزایش بیان عامل فعال کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب در سلول های CHO با استفاده از ناقل بیانی حاوی نواحی متصل شونده به ماتریکس و روش فعال سازی راه انداز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علوم پزشکی مدرس، آسیب شناسی زیستی (علوم پزشکی مدرس) از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: افزایش بیان عامل فعال کننده پلاسمینوژن بافتی نوترکیب در سلول های CHO با استفاده از ناقل بیانی حاوی نواحی متصل شونده به ماتریکس و روش فعال سازی راه انداز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناحیه متصل شونده به ماتریکس
مقاله فعال سازی راه انداز
مقاله فعال کننده پلاسمینوژن بافتی
مقاله سلول های تخمدان هامستر چینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم پور اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: برخورداری فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت الهی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: عادلی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهبودی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: ایجاد رده های سلولی دارای بیان بالا یک مرحله محدود کننده اصلی در روند تولید پروتئین های نوترکیب دارویی است. در این مطالعه اثر به کارگیری ناحیه متصل شونده به ماتریکس ژن اینترفرون بتای انسانی به همراه روش فعال سازی راه انداز از طریق پروتئین E1A 13S بر بیان فاکتور فعال کننده پلاسمینوژن بافتی (t-PA) در سلول های تخمدان هامستر چینی بررسی شده است.
مواد و روش ها: ناحیه متصل شونده به ماتریکس در سمت ۵‘ و ۳‘ واحد بیان کننده t-PA در ناقل pTPA کلون شد تا ناقل pMTPA به دست آید. پس از ترانسفکشن سلول ها با ناقل های pTPA و pMTPA، رده های سلولی پایدار ایجاد شده و میزان بیان t-PA برای هر رده تعیین شد. در مرحله بعد، پلاسمید بیان کننده E1A 13S به سلول های پایدار ترانسفکت شده و میزان بیان t-PA پس از ۷۲ ساعت اندازه گیری شد.
نتایج: الحاق ناقلین pTPA و pMTPA به ژنوم سلول CHO از طریق انجام PCR روی DNA ژنومی سلول های پایدار تایید شد. بررسی میزان بیان  t-PAافزایش بیان به میزان سه برابر را در سلول های ترانسفکت شده با ناقل pMTPA در مقایسه با رده ایجاد شده با pTPA نشان داد. بیان موقتی E1A 13S در رده های پایدار منجر به افزایش تیتر t-PA به ۱۷۷۱ واحد در هر میلی لیتر در سلول های ایجاد شده با ناقل pMTPA شد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان دهنده آنست که به کارگیری ناحیه متصل شونده به ماتریکس در ناقل بیانی به همراه روش فعال سازی راه انداز می تواند به صورت موثر میزان بیان پروتئین های نوترکیب در سلول های CHO را افزایش دهد.