مقاله افزایش اثربخشی رفتار کاربران شبکه های نظیر به نظیر در انتشار کرم واره های غیرفعال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پدافند الکترونیک و سایبری از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: افزایش اثربخشی رفتار کاربران شبکه های نظیر به نظیر در انتشار کرم واره های غیرفعال
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل انتشار
مقاله شبکه نظیر به نظیر
مقاله کرم واره غیرفعال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی آهنگر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فروغی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله روش های مختلف مدل سازی کرم واره های غیرفعال در شبکه های نظیر به نظیر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. هدف این مدل ها مشخص کردن چگونگی و سرعت انتشار این بدافزارها در بستر شبکه است. در این راستا ابتدا چند مدل مطرح از انتشار کرم واره های غیرفعال معرفی گردیده و ویژگی های هر مدل مورد بررسی قرار گرفته، و به تفاوت ها و برتری های آنها نسبت به یکدیگر اشاره می شود. سپس با افزودن پارامترهایی نحوه تاثیر رفتار کاربران بر سرعت انتشار کرم واره ها در مدل اعمال گردید و با شبیه سازی مدل، نشان داده شده که نحوه رفتار کاربران بر افزایش سرعت انتشار آلودگی در این شبکه ها حداقل ۳ برابر تاثیر مستقیم دارد.