سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد گرجی – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر دانشگاه جامع امام حسین ع
حشمت اله یاوری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
سیداحمد پورهاشمی – گروه فیزیک دانشگاه جامع امام حسین ع
علی اکبر رضایی –

چکیده:

تصحیحات رسانندگی گرمایی ناشی از افت و خیزهای ابررسانایی درفلزات دانه ای را درنواحی دمایی مختلف بررسی می کنیم مشاهده می شودکه دراین ناحیه ها اثرات برهمکنش کولنی و اثرات جایگزیدگی ضعیف تداخلی کوانتومی نقش موثری دارند و موجب انحراف را درقانون ویدمان فرانتس می شوند.