سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدرضا کاویانپور – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

امروزه سدهای بسیاربلندبه جهت ارتقای تکنولوژی و دانش فنی و نیاز روزافزون بشر به منابع آب درنقاط مختلف جهان درحال ساخت است با بالا رفتن ارتفاع سد سرعت جریان درتخلیه کننده این سدها بالا رفته ودرنتیجه فشارموضعی کاهش می یابد که متعاقبا کاویتاسیون را بدنبال دارد درحالحاضر با تعبیه هواده درپایین دست دریچه ها از ایجاد کاویتاسیون جلوگیری میشود مطالعات زیادی درزمینه جریان بعداز دریچه سرویس انجام شده ولی مطالعات اندکی درشرایطی که این دریچه دریکی از بازشدگی ها متوقف و از کارافتاده و ضرورت استفاده از دریچه اضطراری مطرح می گردد وجود دارد درشرایطی که عملکرد دریچه سرویس با مشکل روبرو شده و ضرورت عملکرد همزمان دریچه اضطراری مطرح می گردد جریان پیچیده و مستعد کاویتاسیون بین دو دریچه مطرح می گردد که درنتیجه با تعبیه هواده بین دو دریچه تلاش میگردد تا این مشکل منتفی گردد درمقاله حاضر ارزیابی افت فشار و شاخص کاویتاسیون دردو هد متفاوت مخزن درحالات بازشدگی مختلف و همزمان دریچه سرویس و اضطراری درتخلیه کننده تحتانی سد سیازاخ ارایه شده است.