سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدحسن کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمدعلی اخوان بهابادی – استاد دانشگاه تهران
داریوش آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق افزایش افت فشاردراثر افزودن نانولوله کربنی چنددیواره به روغن انتقال حرارت بصورت تجربی درشرایط دما ثابت مورد بررسی قرارگرفت آزمایشها برای جریان روغن انتقال حرارت و نانوسیالات مختلف درون دو نوع لوله مارپیچ ساده و مارپیچ میکروفین دار با سه نسبت شعاع انحنا بی بعد ۲R/d=25,30,35 انجام گرفت برای رسیدن به شرایط دما ثابت تمام لوله مارپیچ مورد آزمایش در فضای بالای تانک که حاوی بخار اشباع می باشد قرار گرفت روغن انتقال حرارت HT-B به همراه سه نانوسیال روغن انتقال حرارت MWCNT با غلظت های جرمی ۰/۱و۰/۲و۰/۴ درصد به عنوان سیالات کاری درنظر گرفته شدند مشاهده شد که برای لوله مارپیچ ساده و میکروفین دار با افزودن نانوذرات به سیال پایه میزان افت فشار جریان به افزایش پیدا می کند همچنین افت فشاردرتمامی غلظت های نانوسیال و نیز درتمامی شعاع انحناهای بی بعد لوله مارپیچ میکروفین دار بیشتر از لوله مارپیچ ساده می باشد و این امر به خاطر وجود جریان چرخشی دراثر وجود میکروفین ها می باشد.