سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعیده شیروانی دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب وکارشناس سازمان جهاد کشاورزی ف
حامد شیرازی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب وکارشناس سازمان جهاد کشاورزی ف
پوریا ولی فیضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب وکارشناس سازمان جهاد کشاورزی ف

چکیده:

دشت قره بلاغ یکی از دشت‌های مستعد استان فارس است. رشد سریع جمعیت همراه با توسعه کشاورزی در دهه‌های اخیر سوار برداشت دیگری از سفره‌های زیرزمینی این دشت گردیده است برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تغذیه حکم دشت باعث افت سطح آب در دهه‌های اخیر شده است، از سال ۱۳۸۲ به دلیل افت سطح آب زیرزمینی این دشت جز دشت‌های ممنوع اعلام گردیده است . نشست سطح زمین ناشی از افت سطح آب زیرزمینی در بخش‌هایی از این دشت به طور محسوس مشاهده می‌گردد. به طور مثال در روستای سلیمان آباد در شمال شرقی دشت افت شدید سطح آب زیرزمینی، شکاف‌ها و ترک‌ها یی را در سطح زمین ایجاد بوده‌اند. در این مقاله افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین ناشی از آن از این دشت مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.