سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا ولی – دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعودرضا هاشمی –
ندا مقیم – دانشگاه اصفهان

چکیده:

گسترش نیازمندی های کیفیت سرویس برای کاربردهای چند رسانه ای مانند پهنای باند، تاخیر ابتدا تا انتها، تغییرات تاخیر و احتمال تلفات بسته مطلوب، مسائل جدیدی را برای فراهم کنندگان سرویس ایجاد کرده است. یکی از راه های مدیریت کیفیت سرویس و حداکثر بهره وری از منابع شبکه، استفاده از روش های مهندسی ترافیک می باشد. مهندسی ترافیک با هدف تقویت عملکرد شبکه های عملیاتی، در نظرگرفتن نیازمندی های کیفیت سرویس کاربران به صورت ابتدا تا انتها و کاهش ازدحام در نواحی متمرکز شبکه، ایجاد شده است. در این راستا الگوریتم پیشنهادی با توزیع بهینه بار روی مسیرهای چندگانه در شبکه و تضمین کیفیت سرویس ابتدا تا انتها توسط یک الگوریتم کنترلپذیرش پایانه ای، منجر به بازده بیشتر شبکه می گردد درحالیکه هم زمان تاخیر ابتدا تا انتهای جریان های ترافیکی نیز کاهش می یابد. نتایج شبیه سازی گواه بر مطالب فوق می باشد