سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شانقی – استادیار گروه مهندسی مواد- سرامیک، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه ملا
هادی مرادی – کارشناس ارشد
علی محمدی – کارشناسی ارشد

چکیده:

پوشش نانو ساختار اکسید آلومینیوم به دلیل دارا بودن مقاومت به خوردگی و سایش عالی امروزه به میزان زیادی مورد توجه صنایع قرار گرفته شده است. روشهای مختلفی برای اعمال نانو پوششها وجود دارد همانند فرایند CVD PVD سل-ژل و… وجود دارد. در این میان روش سل- ژل به دلیل در بر داشتن مزایایی همانند سهولت کارایی، همگنی و یکنواختی بالای ترکیب شیمیایی از جایگاه ویژهای در صنعت پوششدهی برخوردار است. بنابراین دراین مقاله پوشش پوشش آلومینا حاوی مخازن نگهدارنده ممانعت کننده سریمی بوسیله روش سل ژل تحت فرایند غوطه وری بر روی آلومینیوم ۲۰۲۴ بصورت کاملا همگن، یکنواخت و فشرده اعمال شده، سپس خواص ساختاری مورفولوژی و ترکیب پوشش بوسیلهAFM و FESEM ،XRD ارزیابی گردیده و خواص خوردگی پوشش نیز درمحلولNaCl 3,5% بوسیله روشهای الکتروشیمیایی همانند پلاریزاسیون تافلی ارزیابی شده است. نتایج نشان دهنده همگنی، یکنواختی و عاری از ترک بودن پوشش و افزایش مقاومت به خوردگی آلومینیوم به دلیل تشکیل هیدروکسید سریم حاصل انجام پذیرفتن مکانیزم خود ترمیم کنندگی ناشی از خروج ممانعت کننده های سریمی از نانو مخازنها و جلوگیری از ایجاد ترک و رشد آنها است.