مقاله اعمال ناایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها از صفحه ۲۸۳ تا ۲۹۰ منتشر شده است.
نام: اعمال ناایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعمال ناایمن
مقاله حوادث رانندگی
مقاله رانندگان تاکسی
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عدل جواد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تصادفات رانندگی به عنوان یک دغدغه جهانی در حال گسترس در کشورهای در حال توسعه است. از آن جایی که بیشتر تصادفات ترافیکی تاکسی ها ناشی از مسافران آن ها نبوده و به رانندگان تاکسی و دیگر وسایل نقلیه در خیابان ها و افراد پیاده رو مربوط می گردد، در این مطالعه اعمال ناایمن رانندگان تاکسی های خطی تهران، به عنوان گروه بزرگی از رانندگان حرفه ای بررسی شده است.
روش بررسی: به دلیل وجود نظم تقریبی در کار رانندگان تاکسی های خطی نسبت به بقیه به ویژه از لحاظ ساعات و طول مدت کار روزانه، به عنوان جامعه مورد مطالعه در این پژوهش انتخاب شد. چک لیست اعمال ناایمن با ۳۰ سوال تهیه و توسط افراد آموزش دیده با سوار شدن در تاکسی به عنوان مسافر تکمیل گردید. نتایج با نرم افزار 18 SPSS و آزمون تی تست و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: یافته ها نشان داد که بیشتر رانندگان تاکسی های خطی تهران (۵۷٫۲ درصد) دارای ارزان ترین اتومبیل های تولید داخل یعنی پراید و پیکان هستند. فراوانی کل اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی های خطی تهران در حدود ۵۲٫۵ درصد است و بیش از ۴۶ درصد از اعمال ناایمن رانندگان بررسی شده دارای فراوانی بالای ۸۰ درصد هستند. نیمی از رانندگان تاکسی های خطی شهر تهران از کمربند ایمنی استفاده نمی کنند و اکثر قریب باتفاق آنها (%۹۵٫۶) نسبت به بستن کمربند ایمنی توسط مسافران بی توجه هستند. کیلومتر شمار ۳۵٫۴ درصد از تاکسی های مشاهده شده خراب بود و این نکته بسیار مهمی در مبحث داوری های ادراکی رانندگان می باشد.
نتیجه گیری: برابر نتایج مطالعه حاضر فراوانی اعمال ناایمن در بین رانندگان تاکسی شهر تهران بسیار بالا می باشد و بنابراین انجام برنامه های مداخلاتی موثر در راستای ارتقای نگرش ایمنی و کنترل اعمال ناایمن رانندگان تاکسی ضروری است.