مقاله اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه حقوق کیفری از صفحه ۷۳ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: اعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازات های شرعی
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منع محاکمه مجدد
مقاله مجازات های شرعی
مقاله حدود
مقاله قصاص
مقاله حقوق جزای بین الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوربافرانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی حسن فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قاعده منع محاکمه مجدد، یکی از قواعد مهم حقوق جزای بین الملل است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، قانونگذار این قاعده را در مباحث قلمرو مکانی حقوق جزا تا سال ۱۳۹۲ نپذیرفته بود، اما در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این قاعده به عنوان یکی از شرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی و صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه و صرفا در قلمرو مجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شده است. ظاهرا تدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده را در قلمرو مجازات های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مغایر با موازین اسلامی دانسته اند. در حالی که از توجه دقیق به آموزه های اسلامی از جمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی، وجود قاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل و شرع و نیز قواعد فقهی لاحرج و لاضرر میتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.