سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لیلا زینال زاده اهرنجانی –
میرکمال میرنیا –
محرم نیکوئی –

چکیده:

اگر بخواهیم اعمال سطری مقدماتی را که بر روی ماتریسهای قطعی انجام م یشود، بر روی ماتریس های فازی اعمال کنیم با مشکلاتی مواجه می شویم. در این مقاله، روشی برای انجام اعمال سطری مقدماتی بر روی ماتریس هایی که شامل اعداد فازی هستند ارائه شده است که مشکلات موجود را رفع م یکند.