سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی جزینی – وزارت نیرو- شرکت برق منطقه ای تهران
محسن جزینی – وزارت نیرو، شرکت سهامی انتقال، تولید و توزیع نیروی برق(توانیر
محمد جزینی –
سجاد دادفر –

چکیده:

اهمیت اصول پدافند غیرعامل، زمانی بیشتر نمود پیدا می کند که از مرحله تولید در نیروگاه ها تا مرحله نهایی توزیع انرژی برق در میان مشترکین (صنعتی، خانگی، تجاری و..)، سلامت و فعال بودن هر بخشاز عملیات، منوط به فعال بودنبخشهای دیگر بالادستی و پایین دستی آن می باشد. فعال بودن این فرایند همزمان و توام با سلامت آن است، از این رو یکی از مهمترین اصول مقابله با این تهدیدات، ملاحاظات پدافند غیرعامل در برنامه ریزی، بهره برداری و طرح و توسعهشبکه های قدرت به عنوان پشتوانه اقتدار ملی می باشد.و این مهم محقق نمی گردد مگر بکارگیری سیستمهای هوشمند و خطا ناپذیری چونSmartgrid Blackboxو فناوری Gis Online و Gil بومی برای کنترل و اطمینان از سلامتی تاسیسات و شبکه برق می باشد. هدف اصلی از نگارشاین مقاله فرهنگسازی در زمینه برنامه ریزی، بهره برداری و طرح توسعه شبکه های قدرت می دهد و بخشنخست اصول و مبانی پدافند غیرعامل را شرح می دهد و در بخشدوم به تعمیم این مبحث در حوزه شبکه های قدرت پرداخته شده است. در پایان نیز راهکارهای پیشنهادی جهت اجرای اصول پدافند غیرعامل در شبکه های قدرت ارائه گردیده است