سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عسگر محمدی رازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،خیابان راهنمایی دانشکده علوم پایه

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها با شاخص های نا مطلوب از سال ها قبل مورد توجه دانشمندان و محققان بوده است.زیرا در کاربردهای عملی علاوه بر داده های مطلوب با داده های نا مطلوب نیز سروکار خواهیم داشت.در مقاله ی حاضر ما روی روشی تمرکز می کنیم که با استفاده از تعریف اجزای سازنده ی مدل های تحلیل پوششی داده ها که عبارتند از :ترجیح،مجموعه ی امکان تولید و اندازه های عملکرد و همچنین با تعریف فرض عرضه ی قوی تعمیم یافته که در واقع با عرضه ی قوی استاندارد با در نظر گرفتن ورودی ها و خروجی های نا مطلوب به عنوان خروجی ها و ورودی های مطلوب معادل است ،به ترکیبات گوناگونی از این تعاریف و فرضیات دست می یابیم که در نهایت به نمایشی یکتا از چندین دسته مدل های تحلیل پوششی داده ها با ورودی ها و خروجی های نا مطلوب خواهم رسید.