سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی یوسفی کشکا – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف نفت
مصیب لطفی –

چکیده:

مهمترین کاربرد نگاره های تصویری شناسایی انواع شکستگی ها و ویژگیهای آن ها از جمله نوع جهت گیری و میزان بازشدگی درچاه های نفت و گاز است نگاره های تصویری کاربردهای متنوع دیگری هم چون مطالعات رسوب شناسی و تعیین بافت سنگ مخزن محاسبه فاکتور سازند و ضریب سیمان شدگی محاسبه تخلخل ثانویه تعیین تنشهای درجا و نیز دارند درمیان انواع ابزارهای تصویر برداری ابزارهای الکتریکی و به خصوص ابزار الکتریکی FMI (Fullbore Formation MicroImager) از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند بدین منظور جهت بدست آوردن یک تصویر بهینه و قابل پردازش و تفسیر نیاز است که تصحیحات روی لاگ ها به مقاله به این تصحیحات پرداخته شده و نتیجه هرکدام بیان می شود.