مقاله اعضای هیات علمی نقش رهبری برنامه درسی در دوره تحصیلات تکمیلی را چگونه می بینند؟: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: اعضای هیات علمی نقش رهبری برنامه درسی در دوره تحصیلات تکمیلی را چگونه می بینند؟: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه درسی
مقاله رهبری
مقاله آموزش عالی
مقاله تحصیلات تکمیلی
مقاله تحقیق کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آویژگان مریم
جناب آقای / سرکار خانم: میرشاه جعفری سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: نصر احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چنگیز طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: نایاب ترین منبع در دنیای امروز، استعداد رهبری است که قابلیت هدایت مستمر سازمان ها به سمت موفق شدن در دنیای فردا را داشته باشد. نظر به اهمیت رهبری برنامه درسی در گروه های آموزشی، این مطالعه جهت پاسخ به سوال «اعضای هیات علمی نقش رهبری برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی را چگونه می بینند؟» طراحی شد.
روش کار: در پژوهش کیفی حاضر و بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف، با اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان که در تحصیلات تکمیلی دارای سابقه، علاقه و تجربه بودند، مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عمل آمد. همه مصاحبه ها ضبط، دست نویس و تایپ گردید. سپس در نرم افزار MAXQDA نسخه ۲۰۰۷ وارد و کدگذاری، طبقه بندی و توصیف شد و مطابق روش «تحلیل محتوا» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها:پس از مصاحبه با ۱۸ نفر از اعضای هیات علمی با سابقه مدیریت و تجربه کافی در دوره تحصیلات تکمیلی، دستیابی به غنای اطلاعاتی، اشباع و تکرار داده ها حاصل شد. ۵۰۰ کد از داده های تحقیق استخراج شد که در ۵ طبقه اصلی (ارتقای جو آموزشی، تدوین، اجرا و نظارت و ارزیابی برنامه درسی، نوآوری و تسهیل تغییر و انطباق) دسته بندی گردید.
نتیجه گیری: مشارکت کنندگان در این مطالعه ۵ طبقه اصلی و ۱۸ طبقه فرعی را که نشان دهنده نقش های رهبری برنامه درسی بود، مطرح نمودند. این نقش ها در حوزه های قابل تطبیق و مقایسه با چرخه برنامه ریزی درسی یعنی تدوین، اجرا، نظارت بر اجرا، ارزشیابی و تغییر می باشد. علاوه بر آن، این نقش ها بر ارتقای جو آموزشی که زمینه، بستر و فراهم کننده زیرساخت ها و پیش نیازهای لازم برای چرخه برنامه ریزی درسی است، نیز تاکید دارد.