سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اکبر خلیلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان

چکیده:

آنچه موجب تمایزمیان عصرحاضر با سایربرگهای تاریخ زندگی بشرگردیده فن آوری و تبادل اطلاعات می باشد و دنیای دیجیتال توان تبادل اطلاعات را بسیارافزایش داده است استفاده ازاینترنت یکی ازجلوه های آشکار دنیای مدرن و ابزاری مهم برای اموزش نسل نو به شمار یم رود اینترنت درهمه جا حضور دارددرخانه درمدرسه و حتی درمراکز خرید طبق براورد صورت گرفته درسال ۱۹۸۱ ۶۶ میلیون نفر ازمردم آمریکا به اینترنت دسترسی که درسال ۱۹۹۹ شمار آنها به ۸۳ میلیون رسیده است داشته اند بیشترین کاربران اینترنت جوانان هستند نتایجت حقیقات انجام شده درایالات متحده نشانگر آن است که استفاده از اینترنت درمیان جوانان بیشا زهرگروه سنی دیگری است کودکان نیز به عنوان گروه سنی متفاوت درشمار رو به فزونی کاربران اینترنت قرارمیگیرند درسال ۲۰۰۵ بیشاز۷۷ میلیون کودک وارد فضای سایبر شده اند همزمان با دسترسی گسترده افراد به اینترنت شاهد نوع جدیدی از اعتیاد یعنی اعتیاد اینترنتی نیز هستیم که مساله خاص عصراطلاعات است