مقاله اعتیاد به مثابه بیماری؛ نگرش نمونه ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اعتیاد به مثابه بیماری؛ نگرش نمونه ای از ساکنان شهر تهران نسبت به بیماری انگاری اعتیاد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش های نوگرایانه
مقاله اعتیاد
مقاله نگرش درمان محور به اعتیاد
مقاله انحرافات اجتماعی
مقاله پزشکی شدن انحراف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سراج زاده سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: میروقشلاق فریق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به رغم آن که از چند سال گذشته نگرش بیمارانگارانه به اعتیاد مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و مدیران اجرایی قرار گرفته اما به نظر می رسد بخش قابل توجهی از مردم هنوز اعتیاد را جرم می دانند و نه بیماری. مقاله حاضر با تکیه بر نظریه پزشکی شدن انحراف و با هدف شناسایی نگرش مردم در مورد اعتیاد و عوامل مرتبط با آن انجام شده است. گردآوری اطلاعات بر اساس نظرخواهی از ۳۲۳ نفر از شهروندان تهرانی صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد فقط ۲۵ درصد از پاسخگویان بطورکامل موافق نگرش درمانی هستند. در مجموع رشد نگرش های نوگرایانه، افزایش آگاهی، نگرش مثبت به تشکل های مدنی فعال در زمینه درمان و حمایت از معتادان، تحصیلات بالاتر و ارتقاء پایگاه اقتصادی اجتماعی افراد امکان پذیرش اعتیاد به عنوان بیماری را بیشتر می کند.