مقاله اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در بررسی مسایل اجتماعی ایران (نامه علوم اجتماعی) از صفحه ۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: اعتیاد، طرد اجتماعی و کارتن خوابی در شهر تهران؛ پژوهشی کیفی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارتن خوابی
مقاله تئوری مبنایی
مقاله اعتیاد
مقاله طرد اجتماعی
مقاله مسیر بیخانمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدیق سروستانی رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارتن خوابی پدیده ای است که سابقه زیادی در کشور ما ندارد و در چند سال اخیر توجه عمومی را به خود جلب کرده است. این مطالعه با روش تحقیق کیفی و با استفاده از رویکرد «مسیر بی خانمانی» به جستجوی علل و ریشه های کارتن خوابی در شهر تهران پرداخته است. داده های این تحقیق از مصاحبه های عمیق با سی و دو کارتن خواب مرد شهر تهران بدست آمده و با استفاده از روش تئوری مبنایی مراحل کار تدوین و نتایج تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد سه مساله مهم اعتیاد به مواد مخدر، ناتوانیهای جسمی و روانی و عدم تطابق با محیط پس از مهاجرت از عوامل تسهیل کننده ورود افراد به مسیر بی خانمانی هستند.