مقاله اعتمادسازی پیش نیاز امنیت و نظام امنیت دسته جمعی در خلیج فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات سیاسی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: اعتمادسازی پیش نیاز امنیت و نظام امنیت دسته جمعی در خلیج فارس
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنیت
مقاله امنیت منطقه ای
مقاله خلیج فارس
مقاله نظام امنیت دسته جمعی‏
مقاله اعتمادسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلبی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی شمسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بدون تردید، خلیج فارس یکی از مهم ترین و حساس ترین مناطق جهان در نگرش های ژئوپولیتیک و محاسبات استراتژیک بشمار می آید، با این حال وجود جو بی اعتمادی میان کشورهای این منطقه و عدم تمایل آنها به پیمان های منطقه ای، زمینه هم کاری میان دولت ها و واحدهای اقتصادی منطقه را کم رنگ نموده است. نوشتار حاضر با بهره گیری از رویکرد توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ این پرسش بنیادی است که اصلی ترین پیش نیاز امنیت و دستیابی به یک نظام امنیت دسته جمعی واحد، هماهنگ و منسجم در منطقه خلیج فارس را باید در کدام مولفه جست؟ و اینکه چه نوع نظام امنیتی از انواع گوناگون آن، امروزه می تواند امنیت منطقه خلیج فارس را تامین کند و از بروز تنش، جدال و اختلاف در منطقه جلوگیری نماید؟ در پاسخ به این سوالات، فرضیه اصلی مقاله بر اهمیت «اعتماد سازی متقابل در نزد کشورهای منطقه خلیج فارس» به عنوان پیش نیاز حل امنیت و دستیابی به یک نظام امنیت دسته جمعی واحد، هماهنگ، منسجم و بومی (درون زا) در منطقه تاکید دارد. البته این مهم نیز حاصل نمی شود، مگر با به کارگیری شیوه های گوناگون اعتمادسازی متقابل بین دولت های منطقه در راستای رفع سوء تفاهمات که در این مقاله به آن پرداخته شده است.