مقاله اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن (۱۳۰۴-۱۳۲۰ ش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات تاریخ اجتماعی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: اعتصاب غذا: کنشی نوین در ساختار زندان مدرن (۱۳۰۴-۱۳۲۰ ش)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زندان
مقاله اعتصاب غذا
مقاله پهلوی اول
مقاله زندان قصر
مقاله ساخت یابی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورآرین فواد
جناب آقای / سرکار خانم: اوحدی پروین دخت
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی فر شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: نوذری حسینعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی یعقوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زندان یکی از نهادهای کهن در جامعه بشری است که از آن برای حبس مجرمان بهره گرفته می شود. در دوران پیشامدرن این مجازات کمتر استفاده می شد و بیشتر مجازات های جسمی کاربرد داشت. با گسست در ساختارها، اعم از ساختارهای فکری و فیزیکی، کنش های زندان نیز دگرگون شد. در فضای نوظهور، زندانیان واجد حقوقی می شدند که حتی حکومت دیکتاتوری پهلوی اول نیز نمی توانست تمامی آنها را نادیده بگیرد. حق زندانیان در صرف غذا یکی از این حقوق بود.
مساله مقاله حاضر این است که از آن جایی که زندانیان در سیاه چال های پیشین برای دریافت اندکی غذا به هر اقدامی دست می زدند که از گرسنگی تلف نشوند، چرا برخی مواقع در زندان نوین، که معمولا به زندانیان غذا داده می شود، آنها از غذا خوردن اجتناب می ورزند و در این راه تا نزدیکی مرگ هم پیش می روند به گونه ای که، زندان ناگزیر می شود از طریق قوه قهریه به آنان غذا بخوراند؟
در مقاله حاضر تکوین و تداوم کنشی تحت عنوان «اعتصاب غذا» در زندان بررسی می شود و با بهره گیری از نظریه «ساخت یابی» آنتونی گیدنز این نتیجه گرفته می شود که خلق چنین کنشی در زندان مولود تحول در ساختار حقوقی و فیزیکی نهاد زندان است. با تحول صورت گرفته، کنش گران صحنه زندان به افرادی متفاوت با قبل تبدیل می شوند و با شان کنش گری نوین و نیز ساختار نوین زندان تمهیدات لازم برای اعتصاب غذا فراهم می شود. برای سامان چنین کنشی تشریک مساعی و آگاهی زندانیان الزامی بود و چنین خصیصه ای را فقط زندانیان سیاسی به ویژه کمونیست ها داشتند از این رو، اعتصاب غذا کنشی سیاسی و عمدتا اشتراکی و خاص زندانیان سیاسی محسوب می شد.