مقاله اعتبار نظریه های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش ها و سیاست های اقتصادی از صفحه ۲۵ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: اعتبار نظریه های ساختار کارا و قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار صنعتی
مقاله رفتار بنگاه ها
مقاله صنعت داروسازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدرایی جواهری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زادگان معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه ماهیت سودآوری در صنعت داروسازی ایران طی دوره زمانی (۱۳۸۶-۱۳۸۰) بر اساس رویکردهای ساختارکارا و قدرت بازاری مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه ساختار کارا افزایش سودآوری صنعت را ناشی از افزایش کارایی می داند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انواع شاخص های کارایی برای بنگاه های موجود در صنعت داروسازی ایران محاسبه شده است. با توجه به نظریه قدرت بازار برخی شاخص های تمرکز صنعت نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از اثر مثبت و معنادار شاخص های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی ایران می باشد، بنابراین نظریه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تایید قرار می گیرد.