سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی منصورخاکی – دانشگاه علم و صنعت ایران
سجاد رضائی –
مهدی حبیب پور –

چکیده:

مواجهه شبه القایی روشی غیرمستقیم برای دستیابی به تخمینمواجهه نسبی است که بتواند برمشکلات ناشی از روش مستقیم فائق آید هدف از این مقاله بررسی این موضوع است که آیا فرضیات اساسی درروش مواجهه شبه القایی معتبر هستند یا خیر؟این پژوهش شامل استفاده از منابع مختلف داده ها جهت تعیین مواجهه واقعی و مقایسه با مواجهه شبه القای مقایسه توزیع های غیرمقصر درتصادفات دو خودرویی D2 و غیرمقصر درتصادفات سه و بیشتر خودرویی d2 و غیرمقصر درتصادفات سه و بیشتر خودرویی D2 و مقایسه توزیع های اولین غیرمقصر D2S و بقیه غیرمقصر ها D3S درتصادفات سه وبیشتر خودرویی است این مقاله فرضیات اساسی روش مواجهه شبه القایی و همچنین روش ان درسطح استانی به عنوان یک مطالعه موردی به منظور تعیین مواجهه معتبر دانسته است.