سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسینعلی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا
احمد قربانی – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
شهریار جوادی پور – کارشناس ژئوفیزیک، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
عبدالحمید انصاری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد

چکیده:

بر اساس بررسی های زمین شناسی، نمونه برداری و مطالعات اکتشافی مقدماتی، نشانه هایی از کانی سازی مس در منطقه گوموش کانی(شمال غرب اهر) شناسایی شد. در ادامه برای مطالعه بیشتر آنومالی مورد نظر در دو بعد و با توجه به ویژگی های هندسی و الکتریکی کانسار روش توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT) وقطبش القایی در قالب آرایش دوقطبی دوقطبی اعمال شد. برداشت ها بر روی ۴ پروفیل صورت گرفته است. پس از مدل سازی معکوس داده ها به روش کمترین مربعات توسط نرم افزار ،Res2dinv نواحی کانی سازی و روند آن مشخص شده است. نتایج مدل سازی حکایت از دو باند موازی شارژپذیر با امتداد غربی – شرقی وتمایل به سمت جنوب دارد. موقعیت رگه ی کانی سازی رخنمون یافته با باند جنوبی همپوشانی بهتری یافته است. در نهایت به بیان انطباق بین نتایج حاصل از وارون سازی داده ها و اطلاعات حاصل از گمانه های حفاری پرداخته شده است. مطالعات مذکور همبستگی قابل قبولی را بین مرز، عمق، ضخامت و جهت کانی سازی حاصل از حفاری ها و نتایج برداشت های ژئوفیزیکی نشان داد.