مقاله اعتبارسازی زبان شناختی پرسشنامه کیفیت زندگی لوپوس (LupusQol) در بیماران ایرانی فارسی زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۸۳۶ تا ۱۸۴۷ منتشر شده است.
نام: اعتبارسازی زبان شناختی پرسشنامه کیفیت زندگی لوپوس (LupusQol) در بیماران ایرانی فارسی زبان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیماری لوپوس
مقاله کیفیت زندگی
مقاله اعتبار
مقاله پایایی
مقاله اعتباریابی زبان شناسی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی نعیمه السادات
جناب آقای / سرکار خانم: سیدبنکدار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامرضایی علی
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمی علی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کریم زاده هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کیفیت زندگی یکی از پیامدهای مورد سنجش و مهم در بیماران مبتلا به بیماری لوپوس است. پرسشنامه LupusQol (Lupus quality of life) به منظور سنجش کیفیت زندگی این بیماران طراحی شده است. هدف از این مطالعه، اعتبارسازی زبان شناختی این پرسشنامه و بررسی خصوصیات سایکومتریک نسخه فارسی آن در ایران بود.
روش ها: پرسشنامه LupusQol به روش استاندارد ترجمه Forward-backward به زبان فارسی ترجمه شد و پس از تکمیل توسط بیماران مبتلا به لوپوس ویژگی های سایکومتریک آن سنجیده شد. جهت بررسی پایایی، Cronbach’s alpha کل پرسشنامه و ابعاد آن بررسی شد. جهت بررسی اعتبار ساختار، اعتبار هم گرا و اعتبار افتراقی آن مورد سنجش قرار گرفت. همچنین، اعتبار گروه های شناخته شده با بررسی رابطه کیفیت زندگی با عواملی نظیر سن، فعالیت جسمی، وجود بیماری های همراه، فعالیت بیماری و میزان آسیب بیماری سنجیده شد.
یافته ها: تعداد ۷۲ بیمار لوپوس با میانگین سنی ۳۶٫۷±۱۰٫۲ سال در مطالعه شرکت کردند Cronbach’s alpha کل پرسشنامه ۰٫۹۴ و برای ابعاد آن از ۰٫۸ تا ۰٫۹۴ متغیر بود. در تمامی ابعاد پرسشنامه LupusQol، ضریب همبستگی هر آیتم با حیطه مربوط به خود بیش از ۰٫۴ بود (اعتبار هم گرا). ضریب همبستگی هر آیتم با سایر ابعاد در تمام موارد کمتر از رابطه آن آیتم با حیطه مربوط به خود بود (اعتبار افتراقی). بین سن، فعالیت جسمی، تعداد بیماری های همراه و آسیب بیماری با بیشتر ابعاد پرسشنامه رابطه معنی داری وجود داشت (ضریب همبستگی ۰٫۲ تا ۰٫۴).
نتیجه گیری: ویژگی های سایکومتریک نسخه فارسی پرسشنامه LupusQol در جامعه ایرانی قابل قبول است و می توان از این ابزار جهت سنجش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به لوپوس استفاده کرد.