مقاله اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و ساختار سررسید بدهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۰ منتشر شده است.
نام: اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده و ساختار سررسید بدهی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده
مقاله ساختار سررسید بدهی
مقاله قرارداد بدهی
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمیان نظام الدین
جناب آقای / سرکار خانم: توکل نیا اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: کرملو میثم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده موجب شک و تردید اعتباردهندگان راجع به قابلیت اتکای صورت های مالی در پیش بینی موقعیت مالی آتی دریافت کننده اعتبار گردد، ممکن است اعتباردهندگان از میزان اعتبار اعطایی و یا از سررسید آن بکاهند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر ساختار سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه مورداستفاده در این مطالعه، مشتمل بر ۱۰۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ است و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم تاثیر معنادار اظهارنظر حسابرسی تعدیل شده بر سررسید بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.