مقاله اطلاعات پژوهش های بالینی مبتنی بر وب: بیماری های غدد درون ریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت بهداشت و درمان (نظام سلامت) از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: اطلاعات پژوهش های بالینی مبتنی بر وب: بیماری های غدد درون ریز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلاعات مبتنی بر وب
مقاله پژوهش های بالینی
مقاله بیماریهای غدد درون ریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمداسماعیل صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: امامی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ابزارهای مبتنی بر وب شامل موتورها و ابرموتورهای جستجو است. هدف این پژوهش بررسی موتورهای جستجو عمومی، پزشکی و علمی و ابر موتور ها در بازیابی اطلاعات پژوهش های بالینی در حوزه بیماری های غدد درون ریز بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع تطبیقی است. کلیدواژه های غدد درون ریز از سر عنوان های پزشکی انتخاب و کلیدواژه ها مورد جستجو قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات به صورت مشاهده مستقیم و استفاده از چک لیست است، ۱۰ نتیجه اول بازیابی انتخاب و میزان جامعیت و مانعیت محاسبه گردید و از نرم افزار اکسل استفاده گردید.
یافته ها: در میان موتورهای عمومی موتور گوگل با مانعیت ۴۳% و جامعیت ۳۲% بیشترین درصد را دارد. در موتورهای پزشکی میزان مانعیت ۵۲% (بیشترین میزان مانعیت موتور پروگوفروگ با ۷۰٫۹) میزان جامعیت ۸٫۲% و سایر موتورها با جامعیت ۸٫۹% به طور مشترک بیشترین درصد جامعیت را دارند. در میان ابرموتورها میزان مانعیت ۲۱% و جامعیت ۱۹% و موتور ماما با مانعیت ۲۸% و جامعیت ۲۷% بیشترین درصد را دارد.
نتیجه گیری: استفاده از موتور عمومی گوگل و موتورهای تخصصی در حوزه بیماری های غدد درون ریز برای پزشکان مفید است و پیشنهاد می شود که جستجوی مورد نظر خود را در چندین موتور جستجو کنند. از میان موتورهای عمومی گوگل در اولویت اول در میان ابرموتورهای جستجو ماما در اولویت بالاتری قرار دارد. اما در خصوص موتورهای جستجوی علمی و پزشکی مراجعه به تک تک آنها مفید می باشد.