مقاله اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه ها: بررسی متون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از صفحه ۵۸ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیات علمی دانشگاه ها: بررسی متون
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب پژوهش
مقاله تولید علم
مقاله اضطراب کتابخانه ای
مقاله اضطراب پژوهش کتابخانه ای
مقاله اعضای هیات علمی
مقاله پژوهشگران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرفان منش محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: دیده گاه فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اضطراب پژوهش به عنوان یکی از شایع ترین عوامل اضطراب زا و موانع پژوهش و تولید علم در محیط های آموزشی معرفی و عوامل موثر بر ایجاد، افزایش و توصیه های صاحب نظران را برای مهار و کاهش آن، توضیح داده است.
روش/ رویکرد پژوهش: بررسی و تحلیل ادبیات.
یافته ها: عواملی مانند ویژگی های شخصی پژوهشگران و اعضای هیات علمی، مهارت های پژوهشی آنها و جو حاکم بر محیط های علمی و دانشگاهی، می تواند بر میزان اضطراب پژوهشی آنها تاثیرگذار باشد . از سوی دیگر عواملی مانند مهارت در روش های تحقیق و پژوهش، مهارت در ریاضیات و آمار، سواد رایانه ای، اینترنتی و کتابخانه ای، حمایت های مالی و سازمانی، مهارت های مدیریت اضطراب و مدیریت زمان می توانند در کاهش میزان اضطراب پژوهش و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات علمی موثر واقع شوند.
نتیجه گیری: بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده فعالیت های پژوهشی از جمله اضطراب پژوهش، می تواند راهگشای رشد کمی و کیفی تولیدات علمی پژوهشگران کشور باشد.