سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

فرزانه ظاهری – کارشناس ارشد مامایی
روزیتا یاسمنپور – کارشناس مامایی مرکز بهداشتی درمانی سنندج
ویدا آغه میری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

بارداری یک موقعیت بیمانند است که طی آن مادران تغییرات بسیاری را از نظر روانشناختی و فیزیولوژیکی تجربه می کنند اضطراب و افسردگی دو مورد از شایع ترین اختلالاتی هستند که زنان ممکن است در طول زندگی خود تجربه نمایند ارتباط بین اضطراب و افسردگی زنان باردار با زایمان زودرس وزن پایین هنگام تولد محدودیت رشد جنینی، عوارض دورانبارداری نظیر تهوع و استفراغ، اکلامپسی و افسردگی بعد از زایمان در بسیاری از مطالعات مشاهده شده است پژوهش فوق جهت بررسی میزان اضطراب و افسردگی در زنان باردار شکم اول مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنندج در سال ۸۸-۸۹ و ارتباط آن با برخی مشخصات دموگرافیک انجام گردید.