سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سمانه رخشانفر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده:

امروزه اضطراب ریاضی مورد توجه و علاقه بسیاری از متخصصان روانشناسی آموزش ریاضی و ینز روانشناسان شناختی است تا از این طریق تاثیر هیجانی و برانگیختگی های روانی دانش آموزان را در کارریاضی بشناسد و برای کنترل و مهار علمی آنها راهکارهای عملی بیابند و دراین میان اضطراب و فشار روانی و تعامل آنها با یادیگری ریاضیات جایگاه ویژه را درامر آموزش و یادگیری ریاضیات مدرسه و حتی دانشگاهی به خود اختصاص داده است پژوهشها درسالهای اخیر نشان داده اند که اضطراب ریاضی غیرمعقول اضطراب مرضی با ایجاد مانع های جدی شناختی و اموزشی درفراگیران ضمن ابتلای آنان به ایست فکری و نقصان قابلیت های استدلالی موجب تضعیف خودباوری ریاضی را درآنها فراهم می اورد و با ایجاد نگرش منفی به شدت برعملکرد پیشرفت ریاضی فراگیران موثر می افتد اضطراب ریاضی وضعیتی روانی است که به هنگام رویارویی با محتوای ریاضی چه درموقعیت آموزشی و یادگیری چه درحل مسائل ریاضی و یا سنجش رفتار ریاضی درافراد پدید می آید. این وضعیت معمولا همراه با نگرانی زیاد اختلال و نابسامانی فکری افکار تحمیلی و تنش روانی و درنتیجه ایست تفکر می باشد.