مقاله اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۴۷ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضطراب امتحان
مقاله دانشجویان دختر پرستاری
مقاله عملکرد تحصیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یزدانی فریدخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اضطراب امتحان پاسخی به شرایط مربوط به ارزیابی عملکرد دانشجو یان است. اضطراب امتحان می تواند با عملکرد تحصیلی ضعیف، مرتبط باشد.
هدف: هدف از انجام این پژوهش، تعیین سطح اضطراب امتحان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر پرستاری بوده است.