سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی شفقتی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ته
ابراهیم مقیمی – دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده:

با گسترش و توسعه شهرنشینی و افزایش دامنه فعالیت های شهری حریم رودخانه ها مسیل ها و آبراهه ها همواره در معرض خطر تغییر و تحولهای غیر مهندسی قرار دارند و علیرغم تاکید قوانین موجود افراد و یا سازمان های مختلف به انحا گوناگون اقدام به ایجاد تغییراتی گاه در حریم رودخانه ها و آبراهه های موجود در محدوده شهری و یا داخل شهرها می نمایند خطرات و خسارات ناشی از چنین تغییراتی در هنگام بارندگی های وسیع بسیار زیاد بوده و موجب ایجاد صدمات جبران ناپذیر به تاسیسات شهری مسکونی و اراضی مشرف می شود لذا مطالعات جامع و به هم پیوسته هیدرولوژی مهندسی رودخانه شهرسازی مدیریت شهری مدیریت بحران به منظور ایجاد الگوی بهینه برای پیشگیری مدیریت و جبران خسارت وارده امری اجتناب ناپذیر است. دراین مقاله هدف تحلیل و بررسی سیستمهای سیلابها و مهار رواناب های سطحی در قالب ارائه و معرفی انواع سیلاب ها علل وقوع روشهای مقابله و پیشگیری بررسی خسارتهای سیل و ارائه راهکارهای مختلف در زمینه مدیریت این پدیده در کشور می باشد.