سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد غلامی دون – کارشناس مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی کربلایی – دانشجوی مهندسی برق الکترونیک

چکیده:

در تمامی سیستم های مخابراتی بدنه اصلی مخابره سیگنال را کریر تشکیل میدهد حال اگر مولفه فرکانس و یا درمواردی فاز سیگنال کریر نوسان داشته باشد در دریافت مشکل ایجاد کرده و در شرایطی اطلاعات انتقال یافته غلط دریافت می گردد برای برطرف کردن این موضوع از DDS که دارای پایداری و هارمونیک های بسیار پایین است استفاده می گردد همچنین به دلیل وجود پایه اولیه ی دیجیتال این اسیلاتور با مدولاسیون های دیجیتال قطعا سازگاری بهتری دارد DDS در اصل سیگنال اصلی را با تعدادی نمونه از سیگنال پایه تولید می کند که با فاصله زمانی قرار گیری هر نمونه میزان دوره تناوب Tرا کم و زیاد کرده کهمنجر به تغییر در فرکانس می شود دراین مقاله بطور کامل به نحوه ساختن یک سیستم براساس این تئوری و قسمتهای اصلی آن پرداخته شده است و همچنیننمونه ای از پیاده س ازی ها را بطور سخت افزاری و نرم افزاری نمایش میدهد.