سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان و کارشنا

چکیده:

محصول ارگانیک،محصولی است که در تولید و فرآوری آن از مواد شیمیایی سنتز شده ) کود ، سموم، داروهای دامپزشکی،هورمونها، دستکاری های ژنتیکی، مواد افزودنی، گازها، تابش اشعه ها و … ( استفاده نشود و از نهادههای طبیعی )همچون کود زیستی ، کمپوستها ، حشرات سودمند ، میکروارگانیزمهای مفید و… ( استفاده شود. اصول تولید ارگانیک برای کلیه حرکات ارگانیک در جهان و در تمام جهات سودمند می باشد و توسعه، پیشرفت و هدایت کلیه برنامه ها و استاندارد ها و همچنین هماهنگی را در عرصه جهان باعث شده است: ۱٫ اصل سلامت ۲٫ اصل اکولوژی ۳٫ اصل عدالت ۴٫ اصل مراقبت فرآورده های ارگانیک در کشور ما با نام محصولات سالم و در کشورهای اروپایی وامریکایی با نام محصول ارگانیک ( Organic Crops ( و یا محصول زیستی) بیولوژیک Bio (شناخته می شود. محصول زیستی، یک سیستم مدیریتی جامعی است که کمیت و کیفیت محصولات از تولید تا فرآوری و انتقال به مصرف کننده، سلامت خاک، گیاه، حیوان، انسان، میکروارگانیسم ها، محیط سیاره زمین بعنوان یک موجود زنده واحد، اصول اکولوژیکی، محیط زیست، اصول عدالت و روابط اجتماعی، احترام به مخلوقات و اصول پایداری زیستی در آن مد نظر است. IFAOM که در ۱۷۹۲ تنظیم شده بود در نوامبر ۱۷۷۱ استانداردهای پایه ای در زمینه تولید، تحقیق، آموزش و ارتقا – – برای ک.ارگانیک اتخاذ کرد. در حال حاضر IFAOM یک سازمان توسعه یافته با ۹۹۱ بخش در ۱۰۱ کشور جهان است. اهداف IFAOM ، اتخاذ یک سیستم اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی بر اساس اصول کشاورزی ارگانیک است. در ۱۹۹۹ کمیسیون کدکس غذایی Codex Alimentarius Commission آیین نامه های برای تولید، فرآوری ، بسته بندی، انبار، انتقال و بازاریابی غذاهای ارگانیک اتخاذ کرد