سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدعباس جزایری – رئیس پژوهشکده سوانح طبیعی
فاطمه عیوضی سوداگر – کارشناس پژوهشی و مدیر روابط عمومی و امور بین الملل پژوهشکده سوانح طبی

چکیده:

وجود مکانی برای تمرکز فعالیت های مرتبط با حوادث و سوانح غیرمترقبه با درنظر گرفتن تمهیدات خاص معماری و فراهم آوردن تجهیزات و امکانات مناسب و مورد نیاز در آن تا مدیران در شرایط وقوع بحران بتوانند در این مکان امن گرد هم آمده و با استفاده از تجهیزات و اطلاعات فراهم شده د رساختمان به تحلیل شرایط موجود بپردازند و هماهنگی های ضروری را به منظور کنترل سریع بحران انجام داده و دستورات لازم را صادر نمایند از ضروریات مدیریت بحران در یک کشور می باشد اتاق بحران باید به عنوان یک واحد منسجم پاسخ به کلیه مخاطرات و دستورالعملها در مراحل پیشگیری آمادگی پاسخ و بازسازی عمل کند وضعیت موجود سیستم اتاق بحران به گونه ای طراحی می شود که توانایی استفاده برای تمام تمهیدات و هر نوع بلایا و شرایط اضطراری را که در مانورهای مختلف صورت می گیرد دارا باشد تعاریف و روشهای خاصی برای چگونگی انجام ارتباط بین چهار بخش اداری مالی، برنامه ریزی ، عملیاتی و لجستیک پشتیبانی را در بربگیرد سلسله دستورهایی در رابطه با حدود مسئولیت ها درنظر گرفته می شوداین سیستم باید به گونه ای انعطاف پذیر و قابل تغییر به تناسب حوادثی که در مانورهای مختلف طراحی می شوند صورت پذیرد.