آنچه در امر مطالعه با عنایت به اصول چهارگانهٔ فوق باید به آن توجه کرد به این شرح است:

الف. در مطالعه لازم أسست موضوع تزکیهٔ ذهن و آمادگی برای مطالعه در اولویت قرار گیرد، به طوری که ذهن خواننده از مشغله های مختلف و تمایلات متفاوت پاک گردد و برای مطالعه آماده شود.

ب . مطالعه برای تقویت اندیشه و غنی کردن محتوای ذهن انجام گیرد، بویژه در زمینه های مورد علاقه و نیاز جامعه جهتدار باشد.

ج . با توجه به زیادی حجم کتابها و کوتاهی عمر، درجهٔ ضرورتها و اولویتها در مطالعه، هوشمندانه و با برنامه ریزی درست سنجیده شود و سندهای اصیل، و مفیدترین و خلاصه ترین آثار مطالعه گردد و در مطالعه، نکته های مطلوب گرفته و مرور شود.

د. بدن و مکان و کتاب در هنگام مطالعه تمیز باشد تا انحراف تمرکز حواس پیش نیاید.

ه . محل مناسب برای مطالعه پیش بینی شود یعنی جایی ثابت و ساده و بی پیرایه تا سبب آمادگی ذهن برای تمرکز حواس در حین مطالعه گردد. و … ابزار لازم پیش از مطالعه تهیه و در محلی مطالعه قرار گیرد

مثل: کاغذ و قلم، دوات، مداد تراش، سنجاق، خط کش، نوار چسب، قیچی، فرهنگ لغات و کتابهای مرجع، تا برای در اختیار گرفتن هر وسیله، نیاز نباشد مطالعه کننده جابجا شود و در نتیجه به تمرکز حواس خود لطمه وارد کند. ز. با اراده و تمرین و از طریق احیای هدف در ذهن، و از راه علاقه به موضوع مطالعه، و بالاخره با استفاده از همهٔ شرایط محل مطالعه، به ایجاد تمرکز حواس در مطالعه کوشیده شود.