سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر ستاره – کارشناس ارشد پدافند غیرعامل
محمدحسین کاظمی اندریان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای

چکیده:

ازجمله مباحث مشترک بین مدیریت بحران و پدافند غیرعامل مساله ذخیره سازی اقلام سیاسی برای مواقع اضطراری و بحرانی است بطوریکه یکی از موضوعا مهم و حیاتی بعد از وقوع هرگونه حوادث طبیعی یا عمدی موضوع تامین اقلام اساسی مورد نیاز آسیب دیدگان است بعد از وقوع هرگونه ناامنی بطور معمول نظام بازار و توزیع به دلیل ضدمه دیدن تاسیسات و اماکن تجاری و خدماتی آیسب دیدن راه های ارتباطی سو استفاده برخی از افراد و دلایل دیگر با شوک شدید مواجه شده و روند دسترسی مردم به اقلام اساسی با مشکل مواجه م یشود بدین منظور این پژوهش ابتدا با بررسی تجارب داخلی و خارجی به تعیین اقلام اساسی و سرانه آنهادرهنگام بروز بحران پرداخته و سپس شرایط نگهداری برخی از آنها را بیان کرده است درنهایت نیز اصول و ملاحظاتی برای برنامه ریزی و مدیریت انبارهای اقلام اساسی ارایه شده است این اصول همانگونه که اشاره گردید درمورد حوادث طبیعی و عمدی یکسان هستند و درهر دو شرایط قابل بهره گیری می باشند.