سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

آذر تاجور – دبیر آموزش و پرورش
سعید پورطهماسبی – دبیر آموزش و پرورش
بهرام فاتح – دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

دراسلام غریزه جنسی به عنوان یک واقعیت وجودی انسان مورد پذیرش و احترام قرارگرفته و اصل پرورش و کنترل غریزه جنسی به عنوان یکی از مسئولیت های اصلی جامعه و والدینمورد توجه ویژه قرارگرفته است و درروایات مختلف توصیه هایی درباب آن ارایه گردیده است درقرآن و دیگ رمنابع اسلامی ازجمله احادیث و روایات منتسب به پیشوایان معصوم ع براساس ویژگیهای عمومی انسان اصول و روشهایی برای تربیت انسان از جمله تربیت جنسی او آمده است که شناخت و تبیین آنها می تواند انسان را براساس فطرت پاک خدایی تربیت نماید اصول تربیت جنسی از دیدگاه اسلام کدامند اصل پیشگیری از انحرافات جنسی اصل تاثیر ظاهر برباط اصل ازدواج اصل آگاه سازی اصل تزکیه اصل عزت نفت