سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک سیلوایه – عضو هیئت علمیدانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
بهنام رضایی – کارشناس و پژوهشگر معماری

چکیده:

در طرح ساماندهی و بهسازی پارکهای شهری آنچه تاکنون مورد توجه قرارگرفته است نوسازی کالبدی این فضاهاست در نوسازی این پارک ها جای این مسئله خالی است آیا هدف از معماری فضای سبز بحث تنها برسرکاشتن گیاهان در سطح شهر است یا موضوع اصلی شکل بخشیدن به فضاهای آزاد و ایجاد بستری مناسب به منظور بروز رفتارهای اجتماعی و کسب حداکثر سود اجتماعی آنهاست. این مسئله باید دغدغه ذهنی و عملی تهیه کنندگان طرح ها باشد تا طراحی تهیه شود که بدون هیچ قید و بندی در خدمت جامعه قرارگیرد. روش پژوهش بصورت میدانی و کتابخانه ای شامل برداشتهای کالبدی و تصور ذهنی ساکنان از پارک است هدف از مقاله حاضر ارائه راهکارهایی جهت ساماندهی و طراحی مجددپارکهای شهر اسلامی آباد غرب منطبق با الگوی زندگی و فرهنگ مردم منطقه است. دستاورد این پژوهش راهکارهایی جهت احیا و طراحی این مکان ها درجهت عملیاتی نمودن اصول کلی پارکهای مورد مطالعه ارایه شده و قابل تعمیم به موارد مشابه است.