سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدهادی مهدی نیا – عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محسن گودرزی –
نفیسه حق طلب –
جواد علوی –

چکیده:

تجمیع صنایع در شهرک های صنعتی با وجود آنکه هزینه های مربوط به تامین زیرساختها را برای صاحبان صنایع کاهش داده است ولی به سبب بی توجهی به نگرش های زیست محیطی و اکولوژیک در طراحی آنها، ایجاد این مجتمع ها نتوانسته نقش چندانی در کاهش اثرات منفی محیط زیستی صنایع ایفا کند. این در حالیست که صنایعی که از قبل در اطراف شهرها شکل گرفته اند نیز به حال خود رها شده اند. از اینرو لازم است از یک طرف صنایع موجود پراکنده اطراف شهرها سامان یافته و از طرف دیگر شهرک های صنعتی نیز بر پایه مفهوم اکولوژیک بهسازی یا احداث شوند.از سوی دیگر بهسازی محیط و منظر اماکن صنعتی به گونه ای که بتواند در جهت رفع نیازهای محیطی، سلامتی، خدماتی و فرهنگی کارکنان و مردم گام بردارد، امری بسیار ضروری می نماید. در این راستا نیز ایده ایجاد و توسعه شهرک های صنعتی اکولوژیک که هدف آنها تقلیل آلاینده های احتمالی موجود در محوطه، فعال نمودن و تجدید حیات اقتصادی و فرهنگی از طریق بهسازی و نوسازی محیط و منظر است، پاسخ مناسبی به مشکلات فعلی آنها می باشد. بر طبق تحقیقات نگارندگان در زمینه بهسازی اکولوژیکی محیط و منظر شهرک های صنعتی تا کنون در کشورمان علیرغم تلاش های کم و بیش انجام شده نتیجه قابل ملاحظه ای به چشم نمی خورد که این امر نیاز به بررسی و پژوهش در این زمینه و معرفی راهکارهای بهینه و اجرایی برای این مسئله را امری ضروری می نماید. از اینرو در پژوهش حاضر تلاش بر این است که با شناخت مشکلات و معضلات موجود در اینگونه نواحی راهبردهایی جهت بهسازی محیط و منظر شهرک صنعتی چناران به عنوان نمونه ای بارز از اینگونه نواحی استخراج نموده و به نحوی همساز با شرایط اکولوژیک منطقه ارائه گردد