سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

س. م. مفیدی شمیرانی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده معماری و شهرسازی
م. م. قاضی جهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده هنر و معماری

چکیده:

تمدن قشم در خلیج فارس دارای جایگاهی والا، و از رونق تجاری و دریانوردی اعتباری پویا در طول تاریخ بشر برخوردار بوده است. این موقعیت همچنان حفظ گردیده، و به ویژه پس از سال ۱۳۶۹ که به عنوان منطقه آزاد صنعتی-تجاری انتخاب شد، بستری مناسب جهت ارتقای جاذبه های معماری، ژئولوژیک و اکولوژیک ناشناخته آن ایجاد گردیده است. از این روی توسعه جزیره، نیازمند توسعه و احداث بناهای جدید با عملکردهای متعدد می باشد و با توجه به روند هدفمندی منابع و انرژی، توجه به دانش و شاکله اقلیمی جزیره به منظور بهینه سازی مصرف می باید در الویت سیاست گذاری و تصمیم سازی مسئولین قرار گیرد. مقاله حاضر با توجه به بستر محیطی و اقلیمی قشم، و عناصر و عوامل معماری بومی با ارزش، سعی در ارایه راهکارهایی که موجب تقلیل مصرف انرژی و جایگزینی آنها با منابع تجدیدپذیر شود از اهداف اصلی می باشد. نتایج این پژوهش، کاربردی فراگیر در برنامه ریزی، طراحی و احداث بناها برای متخصصین، مجریان و مسئولین می تواند داشته باشد.