سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسنا رضایی –
حدیث خالوندی –
رویا اسدی –
مهدی یوسفی –

چکیده:

همانطول که میدانیم با گسترش روابط مختلف بین انسان ها حقوق ازجذابیت زیادی برخوردار شدها ست و شاخه های زیادی پیدا کرده است ازجمله حقوق شهروندی که امروزه تامین حقوق شهروندی ازاساسی ترین وظایف دولت ما به شمار می اید حقوق شهروندی دارای زمینه های مختلفی ازجمله حقوق شهروندی درخانواده امور حقوق عمومی است لذا لازمه نظارت براجرای همه قوانین وجود یکنهاد به نام قضا است که دراین مقاله سعی شده است اصول و اهداف حمایت های قضایی ازحقوق شهروندی درنظام جمهوری اسالمی ایران است سوال مطرح شده این است نام جمهوری اسلامی سیستم قضا خود تا حد ازحقوق شهروندی را رعایت می کند سیستم قضا به عنوان یک نهاد نظارتی حقوق شهروندی حتی حقوق شهروندی که مرتکب جرم شده است را رعایت می کند ودراین راستا اصول و اهداف سیستم قضا مانع آن می شود که به حقوق شهروندی توسط سایرین مورد تجاوز قرارگیرد بلکه درصدد رعایت حقوق شهروندی یکدیگر برایند.