سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیده معصومه موسوی – کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی، آموزش و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهرا
اسماعیل صالحی – استادیار گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
بهزاد سعیدپور – استادیار دانشگاه محیط زیست کرج

چکیده:

با افزایش روزافزون جمعیت وفشارهای زندگی ماشینی انسانها سعی دارند به محض یافتن فرصتی مناسب به دامن زیبای طبیعت پناه ببرند وروح خود را که از تشنج های زندگی شهری به ستوه آمده آرامش دهند .تفرج وگردشگری می تواند منبعی از برکات اجتماعی واقتصادی برای کشور ها باشد .اما همین برکات اگر با اصول محیط زیست پایدار، همخوانی نداشته باشد می تواند به معضلی بزرگ تبدیل شود.منطقه حفاظت شده کرخه یکی از نمونه هایی است که دارای استعدادهای فراوانی جهت جذب گردشگر می باشد. این منطقه در استان خوزستان و در کنار رودخانه کرخه دارای چشم اندازی زیبا می باشد. از آنجائیکه هر گونه توسعه ای در سرزمین باید هماهنگ با محیط زیست صورت گیرد لذا فرایند برنامه ریزی جهت طبیعت گردی با استفاده از ارزیابی توان اکولوژیکی برای پایداری محیط زیست ضروری می باشد از اینرو در این مقاله منطقه حفاظت شده کرخه با استعدادها ی بالقوه گردشگری به عنوان یک تفرجگاه مورد بررسی قرار گرفته و در این راستا از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS با توجه به کارایی موثر،در امر تجزیه وتحلیل و مدیریت داده ها به عنوان ابزاری مناسب جهت ارزیابی توان اکولوژیک استفاده شدوسپس با استفاده از مدل FAO با تاکید بر توان طبیعت گردی (اکوتوریسم)اولویت بندی منطقه به منظور پیش بینی توسعه مورد نیاز والگویی جهت برنامه ریزی ومدیریت صحیح در منطقه حفاظت شده کرخه بدست آمد.