سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مصطفی عطارآبکناری – کارشناسان ارشد علوم قرآنی
فاطمه دارابی –

چکیده:

مورد توجه قرار گرفتن اصول و قوانین تربیتی اسلام که از متن حقائق قرانی و وحیانی گرفته شده است عام لدستیابی به الگویی کامل و جامع درفرایند تعلیم و تربیت است متصدیان تربیتی می بایست چنین اصولی را در سرلوحه برنامه های تربیتی خود قرار دهند با بررسی منابع اسلامی و دینی وکنکاش درآیات و روایات مختلف می توان چنین گفت که شاخص ترین و اصلی ترین و جامع ترین اصول تربیت درنظام تربیت اسلامی عبارتنداز: اصل توحید محوری اصل آ[رت گرایی اصل تعدیل درگرایش ها اصل توجه به آزادی مشروع انسان اصل جامع نگری درتربیت اصل عقل گرایی اصل مسامحت درتربیت اصل حرمت داری اصل پاسخگویی به فطریات اصل زمینه سازی تربیتی و اصل رعایت تفاوت های فردی دراین نوشتار با تکیه برآیات قرانی و روایات اهل بیت علیهم السلام تلاش شده تا اصول فوق تبیین گردد