سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فهیمه عبدالحسین زاده – باشگاه پژوهشگران جوان
حدیث صالحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

پرورش میگواز جمله فعالیت های آبزی پروری است که با توجه به سود آوری و محلی برای کسب درآمد ارزی و ازطرف دیگر وجود مناطق مستعد در کشور،در حال گسترش می باشد و تا کنون سرمایه گذاری های وسیعی در این زمینه انجام پذیرفته است بهره برداری بهتر از این سرمایه گذاری ها مستلزم آگاهی از دانش فنی روز و بهره گیری از پیشرفت هایی است که در گوشه و کنار جهان اتفاق می افتد در این مطالعه به اصول مدیریت بهداشتی مزارع پرورش میگو و پیشگیری از شیوع بیماری می پردازیم.اهمیت رعایت بهداشت در تمام مراحل پرورش آبزیان بر هیچ کس پوشیده نیست در پرورش میگو بهترین روش پیشگیری از بیماری ها،انتخاب محل مناسب،آماده سازی صحیح استخر و کیفیت مطلوب آب است