مقاله اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها: مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاکمیت
مقاله منابع حقوق بین الملل
مقاله اصول کلی حقوقی
مقاله حقوق بین الملل
مقاله رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امین زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصول کلی حقوقی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منابع شکلی حقوق بین الملل را تشکیل می دهد. از نگاه حقوق بین الملل به دشواری می توان تصویری واضح از این منبع حقوقی ترسیم کرد. به راستی مقصود از اصول کلی حقوقی چیست و چه نقشی در ساخت امروزین حقوق بین الملل ایفا می کند؟. مقاله حاضر با طرح این پرسش تلاش دارد تا رابطه این منبع حقوقی را با اصل حاکمیت بررسی کند. فرض مقاله آن است که اصول کلی حقوقی بر گرفته از نظام های داخلی می توانند برای مفهوم حاکمیت شکلی تازه رقم زنند.