سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوشین برقان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
شهریار شقاقی – ارشد معماری، دکتری شهر سازی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
امیر مرتضی سعیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری سیستمهای کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیله یک پارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه ها، ساختار، سرویس ها، مدیریت و رابطه میان انها است. به عبارت دیگر ساختمان هوشمند ساختمانی است که کلیه اجزای داخی ان به واسطه ای یک پارچه و ایجاد منطقی سازگار با محیط در تعامل با یکدیگرند. معماری محیط و داخلی در این بحث فوق العاده کمک کننده و تاثیر گذار می باشد.از سوی دیگر، مدیریت انرژی (EMS) میتواند در حدود ۱۰ ٪ تا ۳۰ ٪ کاهش هزینه و قیمت در پیداشته باشد.