سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پورمحمدی اباتری – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران
حسین جاماسبی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
علی پورافراسیابی – کارشناس معماری

چکیده:

رشد فزاینده جمعیت جهان اثار اساسی و اغلب فاجعه امیزی برزیستگاه طبیعی کره زمین داشته است مصرف بی رویه انرژی تخریب جنگلها وانقراض گونه های گیاهی و جانوری از پیامدهای آن است نگرانی درباره آینده محیط زیست کره زمین و منابع ان حقیقتی انکار ناپذیر است که امروزه توجه جهانیان را به خود معطوف داشته است بسیاری براین باورند که رشد بی رویه جمعیت منجر به شهرنشینی و درنتیجه مصرف بیش از حد و غیرمسئولانه انرژی های فسیلی شده است فعالیت های انسانی درکره زمین از یک سو به دلیل استفاده ازمنابع به شیوه کنونی فرصت ها و امکانات نسل های آینده را به خطر انداخته و از سوی دیگر شهرها را که جایگاه اصلی فعالیت های انسانی اند و بزرگترین مصر فکننده منابع طبیعی به شمار می آیند را مورد تهدید جدی قرار داده است اینطور به نظر می رسد که توسعهپایدار و مفاهیم آن به خوبی با هداف و مقاصد معماری و شهرسازی نوین سازگار بوده م یتواند به عنوان عاملی موثر جهت تحقق اهداف پایداری مطرح شود. البته پایداری شهری تنها مربوط به مقولات زیست محیطینیست بلکه رسیدن به پویایی اقتصادی محیط زیست قابل زندگی و برابر اجتماعی از جمله موارد مهم دیگر دراین زمینه به شمار می آیند. درکل توسعه شهری پایدار را می توان به عنوان توسعه ای تعریف کرد که سلامت اجتماعی و اکولوژیکی بلند مدت شهرها را بهبود بخشد .