سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی نصیری – کارشناس ارشد شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
حیدر دهقانی – مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس
هادی هوشمندکوچی – کارشناس شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس

چکیده:

در دنیا سالانه مخارج سنگینی جهت تعمیر سازه های بتنی که در اثرنفوذ عوامل خورنده صورت م ی گی رد هزینه م ی شود .خوردگ ی فولاد در بتن در نتیجه اکسیژن،رطوبت ، یونهای خورنده و شرایط محیطی پیچیده بتن می باشد که باعث شکسته شدن فیلم اکسیدی در سطح فولاد می گردد. سوالات تحقیق: بتن مسلح شده با ارماتورهای فولادی ، جزء پرمصرفترین مصالح کاربردی در صنایع بزرگ از قبیل : عمران و شهرسازی ، راه سازی،اسکله ها وبنادر،تیرهای انتقال برق و… می باشند .در متالوژی ،بتن مسلح به عنوان یک ماده کامپوزیت مطرح می شود.زمینه و ماتریس این کامپوزیت بتن بوده و نقش فایبر یا مسلح کننده را آرماتورهای فولادی به عهده دارند.همواره فولاد دربرابر مشکلات ناشی از خوردگی خسارت پذیر بوده وتمامی سازه های فولادی مدفون در خاک ،غوطه ور در آب، سازه های فولادی در تماس با محیطهای خورنده و… ازاین معضل رنج برده اند.آرماتورهای فولادی بکار رفته در بتن مسلح نیز از این امر مستثنی نبوده و همواره با این مشکل گریبان گیر بوده اند. روش تحقیق: جهت کاهش خسارات ناشی از مسائل خوردگی در زوال بتن ،لازم است تا عوامل خورنده تحت کنترل درآیند . روشهای مختلف جلوگیری از خوردگی و نفوذ یونهای مزاحم و خورنده ، جزء این عوامل هستند که بکارگیری هر یک از آنها ، صنعت را در مقابله با مشکل خوردگی بتن یاری خواهد کرد. نتیجه گیری: در این مقاله ،سعی شده است که در ابتدا مکانیزم خوردگی فولاد و رابطه بین خوردگی و خواص بتن باختصار مورد بررسی قرار گرفته و سپس انواع خوردگی در بتن بیان شود.در نهایت نیز انواع روشهای جلوگیری از خوردگی بتن ازقبیل انتخاب مواد، طراحی، حفاظت کاتدی و آندی و انواع پوشش هاو … مورد بحث وبررسی قرار گیرد.آشنایی با این روشها ،لازمه مبارزه و مقابله با خوردگی و زوال بتن می باشد