مقاله اصول تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام رضا علیه السلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی از صفحه ۵۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: اصول تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام رضا علیه السلام
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امام رضا (ع) و تربیت عقلانی
مقاله اصول تربیت عقلانی در سخنان امام رضا (ع)
مقاله تعلیم و تربیت اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی شیرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش، که از نوع کاربردی است با هدف بررسی اصول تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام رضا (ع) انجام شده است. در این تحقیق به روش توصیفی ـ تحلیلی به این سوال پاسخ داده می شود که: “اصول تربیت عقلانی برمبنای سخنان امام رضا (ع) چیست؟ در پایان پس از گردآوری اطّلاعات به روش کتابخانه ای و تجزیه و تحلیل آنها به روش تحلیل محتوا این نتایج به دست آمده است: اصول تربیت عقلانی بر مبنای سخنان امام رضا (ع) به دو قسم قابل طبقه بندی است: اصول عام که هم تربیت عقل نظری و هم تربیت عقل عملی را شامل می شود، عبارت است از: اصل اعتدال، اصل لزوم هماهنگ بودن علم و عمل، اصل هماهنگی با فطرت، اصل آزادی مبتنی بر عقل. اما اصول خاص به دو دسته جدا تقسیم شده است؛ “اصول خاصِ ناظر به عقل نظری” مانند اصل پیوستگی تجربه اندوزی، علم آموزی، اندیشه ورزی و اصل تفکیک علم و اندیشه و تجربه مفید از علم و اندیشه و تجربه غیر مفید، اصل لزوم روح علمی داشتن، اصل حکمت جویی، اصل تلازم عقل و علم، اصل لزوم منع حکمت آموزی به نااهلان؛ “اصول خاص ناظر به عقل عملی” مانند اصل رعایت مراحل تزکیه نفس، اصل تکلیف متناسب با توانایی، اصل لزوم پیروی عقل از فرمانهای الهی است.